İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

mursel.haspulatistanbul.edu.tr