İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği

munevver.divarciistanbul.edu.tr