İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

mukaddes.unsalistanbul.edu.tr