İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

mukaddes.cakiristanbul.edu.tr