İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Ana Bilim Dalı

2124142000 32541

muhammet.tonkalistanbul.edu.tr