İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Merkez Biyokimya Laboratuvarı

muhammed.turanistanbul.edu.tr