İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı

mtongelistanbul.edu.tr