İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Kan Merkezi

mevlut.aydinistanbul.edu.tr