İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Ana Bilim Dalı

metin.soydanistanbul.edu.tr