İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Merkez Biyokimya Laboratuvarı

meryem.canistanbul.edu.tr