İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

melek.bidikliistanbul.edu.tr