İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Transplantasyon Ünitesi

melek.akkasistanbul.edu.tr