İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Ana Bilim Dalı

mehmet.senbuyukistanbul.edu.tr