İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Ana Bilim Dalı

mehmet.kuskuistanbul.edu.tr