İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

mehmet.erenleristanbul.edu.tr