İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

lutfiye.akyonistanbul.edu.tr