İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Kan Merkezi

leyla.yukselistanbul.edu.tr