Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Mineroloji - Petrografi Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17887

keskinistanbul.edu.tr