İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

kadriye.imenistanbul.edu.tr