Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Besim Ömer Paşa Cad. C blok. (İ. Ü. Kongre Kültür Merkezi Yanı) Beyazıt-Fatih/İstanbul

2124400000 11987

ismail.ozsariistanbul.edu.tr