İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Radyodiagnostik Servisi

ilknur.akgunluistanbul.edu.tr