İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

2124142000 32451

ilginkayaistanbul.edu.tr