İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2124400000 31466

husniye.ozmenistanbul.edu.tr