İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

2124142000 33507

hulya.guctekinistanbul.edu.tr