İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Merkez Biyokimya Laboratuvarı

hulya.godekogluistanbul.edu.tr