İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

hilmi.aksakalistanbul.edu.tr