İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

hbecitistanbul.edu.tr