İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Monoblok Ameliyathanesi

hatice.yalcinistanbul.edu.tr