İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Bilim Dalı

hatice.tasliistanbul.edu.tr