İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Ana Bilim Dalı

halil.karakayaistanbul.edu.tr