İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Merkez Biyokimya Laboratuvarı

halil.coprakistanbul.edu.tr