İstanbul Tıp Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

hakan.kiziltanistanbul.edu.tr