İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Bilim Dalı

hakan.beseristanbul.edu.tr