İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Karaciğer Safrayolları Polikliniği

hafize.akayistanbul.edu.tr