İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü

habibe.erdenizistanbul.edu.tr