İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

guven.toksoyistanbul.edu.tr