İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

gulsum.gunduzistanbul.edu.tr