İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi

gulsenem.arasistanbul.edu.tr