İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

gulnur.evmekistanbul.edu.tr