İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

gulcanassafistanbul.edu.tr