İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

gulcan.ozturkistanbul.edu.tr