İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

gulbiye.cigerliistanbul.edu.tr