İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Ana Bilim Dalı

gulay.canistanbul.edu.tr