İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Ana Bilim Dalı

gayretliistanbul.edu.tr