İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi

gaye.tornaistanbul.edu.tr