Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı

Molla Hüsrev Mah. Müşkül Sok. No: 17 34134 Vefa-Fatih/İSTANBUL

2124000000 26033

fuat.dursunistanbul.edu.tr