İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Kan Merkezi

filiz.dagdereistanbul.edu.tr