İstanbul Tıp Fakültesi
Taşınır Mal Süreç Yönetimi

fikri.yildirimistanbul.edu.tr