İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Monoblok Ameliyathanesi

fatma.vatanseveristanbul.edu.tr