İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Merkez Biyokimya Laboratuvarı

fatma.ustaistanbul.edu.tr